Elektroměrové rozvodnice

Elektroměrovým rozvodnicím naší produkce byla udělena značka ESČ a plně odpovídají ČSN EN 604 39 a směrnici E-ON pro umístění a zapojení měřících souprav u odběratelů připojených na síť nízkého napětí. Elektroměrové rozvodnice slouží k osazení jednoho a třífázových elektroměrů v sítích s napěťovou soustavou 3 + PEN, 50 Hz, 380 V / TN – C , (volitelně TN – C – S)

Konstrukční provedení

 • Rám  – elektroměrové rozvodnice tvoří samostatný ocelový rám s jednokřídlovými pravými nebo levými dveřmi, s průhledem na elektroměr a zámkem
 • Povrchová úprava – Všechny části rozváděčů jsou opatřeny kvalitní práškovou vypalovanou barvou, která zajišťuje dlouhou životnost rozváděčů . Mimo standardních odstínů RAL 7032 (béžová) a RAL 9003 (bílá), je možné zvolit i jiný odstín dle nabídky naší lakovny
 • Zabezpečení přívodů rozvodnice obsahuje v plombované přívodní části pod odnímatelným krycím panelem svorkovnici pro připojení hlavního domovního vedení a ovládání blokovaných spotřebičů.
 • Při montáži se rozvodnice se zapouští do obvodového zdiva

Rozměry

Dle požadavků zákazníka vyrobíme rozvodnici libovolného rozměru

Základní technické údaje

 • Krytí – IP 40/20 nebo IP 43/20
 • Jmenovité napětí – 3+PEN, 50Hz, 400V/ TN- C
 • Jmenovitý proud – 63A

Požárně odolné a kouřotěsné rozvodnice

Elektroměrové rozvodnice:

 • Elektroměrové rozvodnice naší produkce byly odzkoušeny v SZÚ Brno a je možné je osadit do míst, kde se předpokládá laická obsluha ( bytové a rodinné domy ).
 • Jsou vyrobeny a plně odpovídají ČSN 60 439-3 a mohou být zapojeny dle směrnic pro umístění a zapojení měřících souprav u odběratelů připojených k síti nízkého napětí různých dodavatelů el.energie ( E.ON, ČEZ atd. ).
 • Slouží k osazení jedno nebo třífázových elektroměrů, přijímačů HDO, převodníků atd. dle požadovaného zapojení odsouhlaseného zvoleným dodavatelem el. energie.
 • Tento typ rozvodnice se vyrábí a je odzkoušen ve zkušebně FIRES ( SK ) jako požárně odolný a kouřotěsný ( klasifikace EI 45-S ).

Konstrukční provedení

rám: ………………….s průhledem na elektroměr a zámkem nebo bez průhledu v případě požárně odolného rozváděče, kdy je nutno dveře vyložit požárně odolnými deskami od firmy Promat Praha.

Základní technické údaje
 • Krytí – IP40/20C nebo IP43/20C
 • Jmenovité napětí – 3+PEN, 50Hz, 400V / TN-C
 • Jmenovitý proud – 250A ( jednotlivé výstupní nesmí přesahovat 125A )