Atypické rozváděče vyrobené podle individuálních potřeb odběratele tvoří nosnou část naší produkce. Přizpůsobení rozváděčů požadavkům zákazníků je naprostou samozřejmostí.

Všechny námi vyrobené rozváděče odpovídají normě ČSN EN 61 439 – 1 a souvisejícím normám.