Výroba rozvaděčů

Atypické rozváděče vyrobené podle individuálních potřeb odběratele tvoří nosnou část naší produkce. Přizpůsobení rozváděčů požadavkům zákazníků je naprostou samozřejmostí.

Všechny námi vyrobené rozváděče odpovídají normě ČSN EN 61 439 – 1 a souvisejícím normám.